Spedycja Towarów Strategicznych

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. 2004 r. Nr. 229, poz. 2315 z późn. zm.), posiadamy Wewnętrzny System Kontroli (WSK), uprawniający nas do obsługi przesyłek strategicznych.

W ramach tego systemu wykonujemy usługi spedycji drogowej, lotniczej oraz morskiej we wszystkich kierunkach świata, obsługując zlecenia zawierające towary z Listy Uzbrojenia, jak również pozycje z Listy Podwójnego Zastosowania zgodnie wykazem w „Rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r.”

W ramach obsługi towarów strategicznych oferujemy:
Z

Spedycję drogową

Z

Spedycję lotniczą

Z

Spedycję morską

Z

Konwoje

Z

Organizację pozwoleń tranzytowych

Z

Odprawy celne