Kontakt

Bumco sp. z o.o.  
Annopol 3, 03-236 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 
KRS: 0000406520, 
kapitał zakładowy: 50.000,00 zł 
NIP: 9512352706 

 

Tel. +48 22 213 95 08
Fax. +48 22 213 95 18

e-mail: biuro@bumco.pl