Spedycja Morska

Spedycja morska jest najstarszą i najtańszą formą realizacji dostaw multimodalnych pomiędzy odległymi od siebie kontynentami. Sytuacja gospodarcza na świecie wymaga ciągłego monitorowania kosztów, co w konsekwencji prowadzi do podejmowania przez naszych klientów decyzji o wyborze najbardziej efektywnej i optymalnej formy dostawy. Chcąc zapewnić naszym klientom maksymalny komfort oraz możliwość kompleksowej realizacji zamówień, oferujemy również usługi spedycji morskiej.
Zakres oferowanych usług w ramach spedycji morskiej:
Z

Obsługa w portach (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Hamburg, Bremerhaven)

Z

Przewozy w kontenerach 20’ i 40’ stopowych (FCL) w imporcie oraz eksporcie

Z

Przewozy drobnicowe (LCL)

Z

Dostawa od „drzwi do drzwi”

Z

Obsługa portowa i odprawy celne, w tym wszelkiego rodzaju kontrole

Z

Odwozy kontenerów z portu

Z

Ubezpieczenia przesyłek